Övertorneå börjar arbeta för ett bättre mående – tillsammans

Ett tiotal företag verksamma i kommunen och enheter på Övertorneå kommun har börjat använda Howdo- samtidigt. Precis som andra företag som använder Howdo kommer ledarna ha möjlighet att agera direkt när någon inte mår bra och genom det systematiska arbetssättet även få ett nyckeltal som företaget kan följa upp kontinuerligt.

Utöver det kommer Övertorneå kommun varje månad få en helt anonymiserad sammanställning av måendet i kommunen som användas till att få en nulägesbild över måendet och visa trender på en övergripande nivå. Tanken är att kommunen ska få ett värdefullt nytt nyckeltal som underlag till beslut i kommunen.

– Ett av de viktigaste uppdragen för en kommun är att bidra till invånarnas livskvalitet. Vi har länge haft ekonomiska nyckeltal men insåg att vi saknar ett sätt att följa det viktigaste av allt- hur våra invånare faktiskt mår. Om vi inte vet hur Övertorneåborna mår, kan vi omöjligt säga om våra insatser ger den effekt vi önskar, säger Anna Andersson, kommundirektör Övertorneå kommun.

Anna Andersson, kommundirektör Övertorneå kommun

Bland de medverkande finns både privata företag, avdelningar inom kommunen och till och med en förening. De företag som använder Howdo ger ledarna möjlighet att direkt agera när någon inte mår bra, utöver det ger det systematiska arbetssättet även ett nyckeltal som företag kan följa upp kontinuerligt. Leif Lahti på Utibildning Nord som är en stor arbetsgivare i Övertorneå är glad över initiativet.

– Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Nu har vi fått ett verktyg till som hjälper oss att systematiskt och frekvent följa hur våra medarbetare mår samtidigt som det ger oss ett nytt viktigt nyckeltal för vårt företag. Det är extra roligt att vi göra detta i tillsammans och att vi kan göra skillnad för alla Övertorneåbor, säger Leif Lahti.

Leif Lahti Howdo
Leif Lahti, Utbildning Nord

Företag har kommit långt i att sätta nyckeltal för det fysiska måendet, men många saknar fortfarande ett systematiskt sätt att följa även det upplevda måendet, trots att vi vet att det är den psykosociala ohälsan som ökar. Det är underbart att se att en hel kommun tar de mjuka frågorna på allvar och jobbar tillsammans för att öppna upp och våga prata om hur vi mår.

– Vi kommer troligtvis vara en av de första kommunerna i världen att varje vecka mäta måendet bland våra invånare. Det sänder en tydlig signal att vi i Övertorneå prioriterar de mjuka värdena som höjer människors livskvalitet och välbefinnande. Något som som vi hoppas attraherar både individer och företag, säger Ida Brännström, näringslivsstrateg Övertorneå kommun och hemvändare.

Är du också en ledare som vill ha ett enkelt sätt att få koll på måendet och bygga en arbetsplats där alla vågar prata om hur de mår. Hör av dig via vårt formulär eller maila mig på julie@howdo.se så berättar jag mer.

Fotnot: På bilden högst upp syns Övertorneås kommunalråd Tomas Mörtberg, Mia (Howdo), Julie (Howdo) och Ida Brännström, näringslivsstrateg Övertorneå kommun. Fotograf: Lisa Björk.

Vad är en ”god jul” för dig?

Äntligen börjar julen närma sig! En efterlängtad tid där många ser fram emot ledighet, umgänge med nära och kära, god mat och mycket firande. Julen är också en tid med många viljor och höga förväntningar. Ibland kan det nästan vara mer krävande med ledighet då man inte har rutiner på samma sätt som i vardagen, men ännu fler aktiviteter som ska planeras och en hel del ”måsten” mellan allt det roliga.

Vi på Howdo är övertygade om att du kan ge mer till andra om du själv mår bra! Därför vill vi passa på att ställa en fråga som du kan reflektera över i samband med veckofrågan; Vad innebär en god jul för dig?

Howdos hetaste mående-tips inför julen:

  • Reflektera över vad du behöver utifrån dina förutsättningar just nu. Våra behov ändras, så du kanske inte har samma förutsättningar som du hade förra året, eller året innan.
  • Reflektera kring vad vill du uppleva för att må bra under julen. Om du t.ex behöver återkoppling. Vad behöver du göra för att uppleva återkoppling?
  • Planera ledigheten efter dina behov. Lägg in de aktiviteter du behöver vid tillfällen som fungerar redan innan ledigheten börjar.
  • Om du också bara har 24 timmar i dygnet och mycket att göra, prioritera hårt och ställ dig frågan; vad är viktigt på riktigt? Är det att baka 7 sorters hemmagjorda kakor som avgörande för en god jul, eller kan jag köpa färdiga pepparkakor och lägga tiden på att äta dem tillsammans med någon jag tycker om? Alla är olika, inget rätt och fel.

Med hopp om en grön och god jul till er alla!

Ge utrymme för människor att må både bra och dåligt

Hur var din förra veckan?

Den var grön. Jag gick hem med positiv energi på fredagen. Jag hade hunnit prata med alla under veckan och fått en känsla av att alla har det ganska bra. Jag tycker det är viktigt att tillåta sig själv att må både bra och dåligt. Jag tror att man måste uppleva kontrasterna för att uppskatta att må bra.

Pratar du med dina kollegor om ditt mående?

Ja, jag tycker att det är viktigt att även som ledare få berätta om sitt mående. Jag tycker det skapar tillit att våga vara öppen och lite personlig i arbetsmiljö. Det är bättre att jag berättar om jag mår dåligt än att kollegorna känner av det och tolkar mitt humör som något personligt mot dem.

Hur synliggörs mående på arbetsplatsen?

Vi arbetar på distans och för oss är Howdo en viktig del i att synliggöra måendet. Vi verkar i en värld där vi pratar och ses mindre och mindre, och där det är enklare att mejla än att ringa. Att få en “temp” på måendet ger mig som ledare en anledning att ringa kollegan. Det gör att vi regelbundet pratar med varandra. Jag tror att rösten är viktig, att det är enklare märka hur någon faktiskt mår och fånga upp det när man pratar med varandra.

Vad är dina bästa tips för att få folk att öppna sig?

Jag tycker att viktigt att avdramatisera. Det är viktigt att alla känner att de får säga hur de mår och att det finns utrymme för människor att må både bra och dåligt. Ett tips är också att tänka på integritet, du behöver inte veta allt för att kunna bry dig om en människa.

Anna-Carin Jonsson

Att synliggöra mående kräver en öppen kultur

Hur var din förra vecka?

Min förra vecka var grön. Ofta är en grön vecka för mig när jag hinner med det jag planerat och det är harmoni i gruppen. Förra veckan var jag i fas och jag kände att det fanns en positiv inställning hos medarbetarna.

Pratar ni öppet om mående på arbetsplatsen?

Det kan ju många gånger vara frågor som är lite obekväma att ta upp, både som anställd men också som ledare, och det är något vi vill arbeta bort. Vi vill arbeta för att vi ska bli mer och mer öppna kring hur vi mår och jag tror att man behöver få upp saker till ytan för att kunna jobba med det, min uppfattning är att det inte finns något som personalen kan säga som förstör. Det är viktigt att man får berätta hur man mår, om sin upplevelse och om sina känslor och att kulturen är sådan att det är naturligt att det luftas.

Har ni några utmaningar kring mående på arbetsplatsen?

Vi har väldigt hög arbetsbelastning på våren och har en kultur där alla vill hjälpa till. Vi märker att detta påverkar personalens mående och att det kan bli för mycket. I vår bransch är det vanligt att det uppmuntras att jobba mycket, och att stanna kvar efter arbetstid ses som positivt. Vi har fått arbeta med detta för att skapa balans och bättre mående.

Vad är dina bästa tips på att synliggöra mående på arbetsplatsen?

Det viktigaste är att kontorscheferna med stöd av teamledarna har koll på sina medarbetares mående. En viktig sak i det är att se varje person i teamet i ögonen. Hos oss jobbar man väldigt självständigt, att visa att vi ser varandra blir en viktigt del för att känna samhörighet. Har ledarna inte uppmärksammat alla varje vecka har vi misslyckats.

daniel fåhraeus

Prestige gör att medarbetare mår sämre

Hur var din förra vecka?

Min förra vecka var grön. Jag var i Umeå tillsammans med VD:arna för kommunbolagen i Piteå och lyssnade på hur Umeå utvecklas. Det var lärorika föredrag och kollegorna i Umeå delade med sig av bra erfarenheter. Jag hade ett leende på läpparna när jag åkte hem.

Hur har ditt eget mående påverkat ditt ledarskap?

Jag har haft låg självkänsla hela livet. Rädslan av att inte bli omtyckt har gjort mig uppmärksam på andra i rummet. Jag läser av reaktioner, hur andra mår och fångar upp om någon inte mår bra. Tidigare trodde jag att jag behövde vara någon annan för att lyckas. Det tog ett par år för mig att lära mig att min styrka som ledare är att jag är mig själv. Jag vill också poängtera hur meningslös prestige är, det skapar spänningar, osäkerhet och gör att medarbetare mår sämre samtidigt som effektiviteten minskar, vi får mindre gjort – så bort med prestigen!

Märker dina kollegor hur du mår?

Jag brukar få höra att jag är som en öppen bok, att det syns på mig hur jag mår. Jag är intresserad av beteenden på arbetet och har lärt mig att vi själva enbart registrerar 40% av allt vi gör, vilket betyder att vi behöver återkoppling från omgivningen för att få hela bilden av vårt beteende. För mig är det viktigt att mina kollegor återkopplar till mig, framförallt om jag är påväg åt fel håll. Återkoppling visar omtanke och skapar tillit. Därför har vi byggt en kultur där vi återkopplar till varandra.

Vad är dina tips för att skapa ett bättre mående på arbetsplatsen

Något jag lärt mig är hur viktigt det är att reagera när någon signalerar att de inte mår bra. Du kan inte ta för givet att en person har förmågan att ta hand om sitt mående själv, även om personen säger att det är lugnt. Signalerar någon att den är röd betyder det att du som ledare behöver agera. Den erfarenheten fick jag när en kollega gick in i väggen, jag hade lyssnat mer på hans ord än hans signaler. Ett tips är att sätta av tid för att stämma av med dina medarbetare. Om du inte har tid till det tycker jag att du ska du fundera om du ska vara chef eller ledare. Däremellan gäller det att ha känselspröten ute och fånga upp om någon inte mår bra. För att detta ska fungera gäller det att det finns tillit, att medarbetarna vågar säga som det är. Egentligen är det är inte svårt. Det handlar bara om att bry sig och visa omtanke. En annan sak som jag anser är viktigt är ha roligt tillsammans varje dag på jobbet – det frigör positiva hormoner som minskar kortisolutsöndring och stress, vilket gör att vi också får mer gjort på jobbet.

Howdo Anneli Olovsson Youcall

Hemligheten till ett bra mående är planering

Vi fick en pratstund med Anneli Olovsson, VD på YouCall, en ledare som synliggör mående.

Hur var din förra vecka?

Min förra vecka var gul. Jag mår oftast oförskämt bra men just förra veckan var jag påverkad av att det var mycket som skulle slutföras och genomföras. Dygnet hade inte nog många timmar. Det kändes att man levde förra veckan. Men så är det väl tyvärr för oss alla i perioder ibland, arbetsbelastningen går upp och ner.

Pratar du med dina kollegor om hur du mår?

Ett av våra värdeord är transparens och vi har byggt upp ett klimat som säger att det är ok att visa hur man mår när man jobbar hos oss. Det är viktigt för mig att leva som jag lär men samtidigt är det också viktigt att jag som ledare inger trygghet och står stadigt när det blåser. Det jag utstrålar smittar också av sig, det där är en balansgång som ledare.

Hur synliggörs mående på arbetsplatsen?

Ett av det viktigaste vi gjort är att jobba med vår värdegrund och låta den genomsyra hela verksamheten med tydliga spelregler som alla som börjar jobba hos oss får “committa” på. Det måste få bubbla och skava ibland, det är då vi växer.

Vad är dina bästa tips för att må bra?

Hemligheten för att jag personligen ska må bra heter planering. Jag blockar av tid före och efter möten för förberedelser och reflektion och jag får ständigt jobba med mig själv att inte kompromissa med det jag planerat. Ett annat tips är att våga be om hjälp. Jag har lärt mig att det inte är en svaghet att medge att jag inte kan allt och att be någon som kan området mer om hjälp. För mig som ledare är det också viktigt för mitt mående att jag kan “leda med hjärtat” och med tillit. Jag vill inte spela något hårt ”chefspel”, det blir tröttsamt och inte på riktigt. Om tilliten finns skapas ett framåtlutat klimat där människor mår bra och bidrar till en sund och lönsam tillväxt i företaget.

Nya rutiner med nya arbetssätt

Läste en intressant artikel i HR-tidningen om Johanna Olsson som skrivit en bok med tips om hur man blir en bra ledare på distans. Hon skriver att mycket handlar om att bygga vanor som göra att vi har en närhet till varandra i vårt arbete även de dagar vi inte sitter bredvid varandra.

Johanna skriver även att om vi väljer att låta medarbetare arbeta hemifrån, men håller fast i samma rutiner och arbetssätt som förut är det lätt att missa att de som arbetar hemma inte syns lika mycket, inte får information lika snabbt eller har tillgång till chefer och kollegor i samma utsträckning. Vidare skriver hon att det ser ut att vara avgörande att företag idag kan erbjuda hybridarbete och en flexibel arbetsplats för att attrahera rätt kompetens.

Vi på Howdo tror också att vi behöver anpassa våra arbetssätt och strukturer. Vi menar det skapar trygghet för både ledare och medarbetare med kontinuerlig kontakt där ledarna får veta hur det går för medarbetarna samt att alla medarbetare får samma förutsättningar att nu ut till sin ledare. När vi är geografiskt utspridda tror vi det är svårare att fånga upp varandras mående. Vi observerar mycket med våra sinnen när vi träffas och kan läsa av varandra. När vi då inte träffas rent fysiskt kan det vara svårare att fånga upp detta och därmed veta hur det går för medarbetarna. I dessa situationer tror vi att samtal och dialog är särskilt viktigt. Det händer något när vi pratar med varandra som vi tror att alla människor behöver, vare sig vi arbetar bredvid varandra eller på olika platser.

Läs texten, Närhet trots avstånd, i sin helhet här

Förebygg stress med bra arbetsstrukturer!

Känner du ibland att det inte finns tillräckligt med timmar i dygnet? Eller att det “alltid” dyker upp saker du måste ta tag i när du hade tänkt göra annat? Genom att ha bra arbetsstrukturer gör du den saken bättre! Då säkerställer du att det finns utrymme för alla dina arbetsuppgifter och att inget glöms bort.  

Enligt oss på Howdo är det ett utmärkt tillfälle att se över de egna arbetsstrukturerna när man nu är i gång igen efter sommaren. Hur lägger du upp ditt arbete? Nedan följer enkla instruktioner till hur du kan strukturera upp ditt arbete på ett enkelt sätt. Häng med! 

Uppgift

1. Gör en inventering av alla de olika uppgifter du utför på en vecka. Exempelvis: Mejl, kundkontakter, sälj, uppföljning av personal, ekonomi, administration, interna möten, osv.  Fördela dina uppgifter på en kalender och sätt ut hur ofta du ska jobba med respektive uppgift samt hur lång tid du beräknar till uppgiften. Följ samma procedur för varje uppgift.

2. Nu har du en bra plan för hur du kan jobba/ fördela din tid.  

3. Försök följa planen. När du kommer i gång, var observant på om du har med alla uppgifter eller om du behöver göra justeringar.  

4. I det verkliga livet kan saker hända som gör att du behöver gå bort från din plan. I dessa fall vet du vad du inte hann med och kan därför lättare hitta en annan tid för att utföra denna uppgift.  

5. Kom ihåg att lägga in tid till pauser och/ eller rörelse!  

Utmaning

Försök vara extra sträng med dig själv och se om du kan korta ner-, eller ta bort något. Exempel: Behöver du svara på mejl två gånger om dagen? Kan du korta ner det till ett pass? På så sätt kan du frigöra tid!

Att må bra. Det börjar med dig själv

Vi vet att människor i dagens samhälle mår allt sämre. Vi har ett högt tempo, blir ständigt pepprade med information, rör oss mindre, har höga mål och krav på oss själva och mindre tid till att ”bara vara”. Detta är inget nytt. Vi vet om det. Ändå gör vi inte tillräckligt mycket åt det. Det kan bero på många saker. Att jobbet förväntar det av oss eller att vi har byggt upp ett samhälle som fungerar på det sättet. Vad vet vi!   

Det vi å andra sidan vet, är att bara du kan ta beslut över dig själv. Bara du kan lyssna till din kropp och vad den signalerar. Stress kan se olika ut för olika personer. Vissa får problem med sömn, får huvudvärk eller ont i magen. Andra tappar förmågan att tänka klart, se helheter, känna glädje. Alla kroppar signalerar stress eller obalans på olika sätt. Hur kommunicerar din kropp? Lyssnar du på den?  

Tempot i vårt samhälle är högt. Ofta tenderar vi att ha mycket fokus utåt, på andra personer. Vi fokuserar på vad andra gör, hur andra mår, vad andra tycker och tänker. Vi rör oss snabbt, ska hinna med mycket, springa på alla bollar. Tänk om vi kunde lägga åtminstone en bråkdel av den tiden på oss själva. Reflektera kring hur jag mår, vad jag har lust att göra, vad jag behöver. Och ännu bättre, tänk om vi faktiskt tog oss själva på så stort allvar att vi lyssnade på kroppen och agerade därefter.  

Det är därför vi har startat Howdo. För att hjälpa människor att reflektera över sitt eget mående och skapa bra förutsättningar för sin egen hälsa. Som ledare får du kontinuerligt se hur dina medarbetare mår och möjlighet att hjälpa till om det behövs. 

Vill du läsa mer om hur Howdo fungerar i praktiken? Klicka här

Feedback på jobbet

Syftet med feedbacken

Vad är syftet med feedbacken du ska ge? Är det att någon ska utvecklas, vill du hjälpa någon att komma vidare i sitt arbete eller kan det vara så att du vill ge feedback för din egen skull? För att du ska slippa irritera dig över saker en person gör? Kom underfund med detta innan och säkerställ att du har goda intentioner för att ge feedback och att du är rätt person att ge den.

Exempel: Jag har sett att en kollega ser nervös ut när denna ska hålla presentationer. Jag har några konkreta tips som förmodligen skulle hjälpa min kollega mycket. Syftet är att jag vill hjälpa. Är jag rätt person att ge denna feedback? I detta fall är jag kollega. Kanske vår chef egentligen borde ta tag i detta. Jag tycker dock att vi har en nära relation och skulle vilja att min kollega gav liknande feedback till mig vid behov.

Sätt ramarna

För att din feedback ska landa så väl som möjligt hos mottagaren är det bra att sätta tydliga ramar. Att känna sig överrumplad och plötsligt få feedback levererat i knät är inte alltid uppskattat. Kanske har ni på arbetsplatsen uttalade utvecklingsområden med saker ni ska träna på/utveckla. Då är det lättare att lägga in observationer med feedback till varandra. Har ni inte övergripande ramar för detta, sätt dina egna!

Exempel: Efter en presentation som min kollega genomfört går jag fram och frågar hur det gick och hur det kändes. Här finns det en naturlig öppning för samtalet. Om personen själv säger något om att denna var osäker eller liknande kan jag flika in ett tips. Om personen i fråga inte gör det kan jag själv sätta ramen och säga: Jag la märke till några saker som jag tror skulle kunna göra det ännu bättre. Vill du höra vad jag tycker?
Här ger du utrymme för din kollega att säga nej, samtidigt som du tydliggör att intentionen är positiv och förbereder kollegan på att feedbacken kommer att komma.

Feedback = Hört+ sett+ din åsikt/ förslag/ fråga

För att feedback ska landa väl har vi en gyllene formel. Försök att inte göra tolkningar, utan vara så konkret som möjlig. Säg till personen vad du har sett, hört eller fysiskt känt. Beskriv utan att tolka! Därefter kan du ställa din fråga, säga vad du tycker eller komma med förslag på ändring. När feedback ges på detta sätt blir det inte personligt, utan utifrån dina observationer.

Exempel: ”Jag såg att du tittade ner i golvet, att du pratade med låg röst och rörde kroppen fram och tillbaka. Jag undrar om du tyckte det var obekvämt? Jag föreslår att du tittar på dem du ska prata med, höjer rösten lite och försöker stå still.”

Undvik att göra tolkningar

Man kan ha världens bästa intentioner, men ändå leverera en feedback som landar fel. Ofta beror det på att vi gör tolkningar på andras beteende vilket möter motstånd. Ta exemplet ovan. Man skulle kunna säga att ”du var osäker och nervös”. Men det är vår tolkning av beteendet. Det kan vi egentligen inte veta något om. Ställ dig frågan: Vad var det jag såg eller hörde som gjorde att jag tolkar det så? Det är det som blir det matnyttiga!

Träna! Börja med positiv feedback

Det kan vara annorlunda att tänka på detta sätt. Att inte göra tolkningar, men faktiskt bryta ner det man ser och hör för att ge feedback på det. Det behöver inte bara vara förslag på ändringar, det funkar lika bra med positiv förstärkning. Ofta känns det lättare att börja i den endan.
Exempel: ”Jag såg att du log och nickade när du läste texten. Det gillade jag!”

 

Jobba hemma eller på kontoret? 5 tips till dig som ledare

Om pandemin hade någon positiv effekt var det väl ändå att många företag släppte taget om de fyrkantiga ramarna med kontorstid kl. 8-17. Det mänskliga mötet kan dock ha sina fördelar, och många väljer ändå att arbeta på kontoret. I alla fall ibland. Här kommer 5 tips till ledare om hur man kan skapa ett lyckat arbetssätt på kontoret.

Flexibilitet

Ny forskning om hemarbete, gjord at Netigate, visar att majoriteten av svenskarna önskar flexibilitet mellan hemarbete och att arbeta på kontoret även efter pandemin1. Medarbetarnas behov ser olika ut beroende på livssituationen i sin helhet. Vissa har längtat efter att jobba på kontoret igen, medan andra undrar hur de kommer kunna lösa livspusslet när pendling och krav att sitta på kontoret börjar. Vårt tips: Titta på företagets förutsättningar och vad som är möjligt utifrån de uppgifter företaget behöver lösa. Prata sedan med medarbetarna och kom överens om individuella lösningar! Allas situationer ser olika ut och det kan även era lösningar göra.

Skapa ett värde för medarbetarna att vara på kontoret

Många företag värnar om kulturen och gemenskapen på arbetsplatsen och menar att det är betydelsefullt att man som kollegor träffas kontinuerligt. Vårt tips: Gör det värdefullt för medarbetarna att åka in till kontoret. Erbjud något de inte kan få hemma. Arrangera gemensamma luncher, workshops, erfarenhetsutbyte, etc. Listan kan göras mycket längre!

Ha gemensamma ”spelregler”

Många har vant sig vid lugn och ro och förmånen av att arbeta ostört på hemmakontoret. Eller också ett bakgrundsljud i form av skrikande barn.. Hur som helst kommer det underlätta för medarbetarna att arbeta efter eget behov om man har gemensamma spelregler. Kom överens om ”tysta zoner” och/eller tecken som visar att man inte vill bli störd, som t.ex. hörlurar på. Enligt Petri Kajonius från Lunds universitet som varit med att genomföra undersökningen från Netigate, kommer den traditionella 8 timmars arbetsdagen att suddas ut. Eftersom vi ofta är uppkopplade kommer vi kunna jobba mer projektbaserat när på dygnet som det passar oss2. Sätt spelregler även för detta så medarbetarna har ramar att förhålla sig till. Om jag får ett mejl av min kollega kl. 21.40, förväntas jag svara då? Om mina kollegors arbetstider ändras, hur ska jag förhålla mig till mina? Vårt tips: Prata om detta på arbetsplatsen så ni har rimliga förväntningar på varandra och på detta sätt förebygger stress.

Uppföljning

Säkerställ att du som ledare också följer upp de medarbetare som inte är på kontoret, åtminstone inte samtidigt som dig. Reflektera i slutet av veckan vilka du har inte har träffat och se till att köra en avstämning med respektive så du inte ”tappar” någon medarbetare. Vårt tips: Skaffa Howdo! Genom verktyget får medarbetarna en fråga, en gång i veckan. Du som ledare får varje måndag en rapport där du ser medarbetarnas svar på hur de har mått. Helt transparant för att göra det enkelt för dig som ledare att följa upp medarbetarna. Du kan dessutom dokumentera samtal och åtgärder i verktyget så det är ordning och reda!

Sätt en gemensam ”konstorsdag”

Flexibiliteten är troligtvis här för att stanna. Det finns många vinster för medarbetarna och organisationen att träffas med jämna mellanrum. Om inte medarbetarna kommer in varje dag, kom överens om en särskild veckodag där ni alla försöker prioritera att vara på plats på kontoret. Om ni inte har egna preferenser, får man föreslå (kon)TORSDAG?