Sjukskrivningar ökar - Fånga upp risker tidigt!

Försäkringskassan meddelar att den stressrelaterade sjukfrånvaron minskade något under pandemiåren. Nu är siffrorna tyvärr på väg upp igen, något som varit en stadig trend sedan 2010.

Den senaste statistiken visar att mellan juli 2019 och juli 2022 ökade antalet personer sjukskrivna med stressrelaterad diagnos från 31 600 till 35 800 – en ökning med 13 procent. 79 procent av alla stressrelaterade pågående sjukfall utgörs av kvinnor. Under pandemiåren 2020 och 2021 sågs en minskning av sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa. Efter pandemin ser man nu en ökning igen.

Enligt Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan, har det länge varit känt att det förebyggande arbetet är oerhört viktigt och det bästa för alla är självklart om sjukskrivning helt kan undvikas.

Framförallt ser vi att ett systematiskt arbetsmiljöarbete – där man fångar upp risker tidigt och sedan på ett systematiskt sätt agerar för att minska dessa risker – verkligen fungerar.

Det är det bästa för både medarbetaren som inte blir sjuk och även för arbetsgivaren som kan behålla sin anställda, menar Lidwall.

Här hela nyheten här 

Author: Julie Ottesen Aronowitsch