daniel fåhraeus

Prestige gör att medarbetare mår sämre

Vi fick en pratstund med Daniel Fåhraeus, VD på Piteå Kommunföretag AB och tidigare längdchef på Svenska Skidförbundet. En ledare som synliggör mående.

Hur var din förra vecka?

Min förra vecka var grön. Jag var i Umeå tillsammans med VD:arna för kommunbolagen i Piteå och lyssnade på hur Umeå utvecklas. Det var lärorika föredrag och kollegorna i Umeå delade med sig av bra erfarenheter. Jag hade ett leende på läpparna när jag åkte hem.

Hur har ditt eget mående påverkat ditt ledarskap?

Jag har haft låg självkänsla hela livet. Rädslan av att inte bli omtyckt har gjort mig uppmärksam på andra i rummet. Jag läser av reaktioner, hur andra mår och fångar upp om någon inte mår bra. Tidigare trodde jag att jag behövde vara någon annan för att lyckas. Det tog ett par år för mig att lära mig att min styrka som ledare är att jag är mig själv. Jag vill också poängtera hur meningslös prestige är, det skapar spänningar, osäkerhet och gör att medarbetare mår sämre samtidigt som effektiviteten minskar, vi får mindre gjort – så bort med prestigen!

Märker dina kollegor hur du mår?

Jag brukar få höra att jag är som en öppen bok, att det syns på mig hur jag mår. Jag är intresserad av beteenden på arbetet och har lärt mig att vi själva enbart registrerar 40% av allt vi gör, vilket betyder att vi behöver återkoppling från omgivningen för att få hela bilden av vårt beteende. För mig är det viktigt att mina kollegor återkopplar till mig, framförallt om jag är påväg åt fel håll. Återkoppling visar omtanke och skapar tillit. Därför har vi byggt en kultur där vi återkopplar till varandra.

Vad är dina tips för att skapa ett bättre mående på arbetsplatsen

Något jag lärt mig är hur viktigt det är att reagera när någon signalerar att de inte mår bra. Du kan inte ta för givet att en person har förmågan att ta hand om sitt mående själv, även om personen säger att det är lugnt. Signalerar någon att den är röd betyder det att du som ledare behöver agera. Den erfarenheten fick jag när en kollega gick in i väggen, jag hade lyssnat mer på hans ord än hans signaler. Ett tips är att sätta av tid för att stämma av med dina medarbetare. Om du inte har tid till det tycker jag att du ska du fundera om du ska vara chef eller ledare. Däremellan gäller det att ha känselspröten ute och fånga upp om någon inte mår bra. För att detta ska fungera gäller det att det finns tillit, att medarbetarna vågar säga som det är. Egentligen är det är inte svårt. Det handlar bara om att bry sig och visa omtanke. En annan sak som jag anser är viktigt är ha roligt tillsammans varje dag på jobbet – det frigör positiva hormoner som minskar kortisolutsöndring och stress, vilket gör att vi också får mer gjort på jobbet.

Author: Moa Mellberg