De skapar ett bättre mående

Vad vore Howdo utan alla ledare och medarbetare som varje vecka skapar ett bättre mående på arbetsplatsen? För oss är det viktigt att du som ledare och organisation har friheten att forma ert sätt att jobba med Howdo. Vi har valt att lyfta några exempel som kanske kan inspirera till ert sätt att jobba för ett bättre mående.

Tyréns Sverige

Sandra Birgersson Roberts

”För oss är Howdo ett sätt att förstärka och underlätta dialogen med medarbetarna avseende arbetsbelastning. Varje måndag kollar jag av föregående veckas resultat. Om någon tryckt rött återkopplar jag under dagen. Jag kollar också av med de som tryckt gult några veckor på raken om vi ska ta en avstämning för att diskutera arbetssituationen. Det är ett naturligt arbetssätt för att varje vecka, löpande, säkerställa att frågan finns högt på dagordningen. Utan verktyget ser jag att risken är högre för att ”man bara jobbar på” under lång tid utan att medarbetaren själv eller jag inser att det behöver göras åtgärder i tid.”

Sandra Birgersson Roberts

Avdelningschef

Yours kommunikationsbyrå

”Som kunskapsföretag betyder vår personal allt för oss. Vi använder Howdo som en enkel ”check in” varje fredag där medarbetarna på ett superenkelt sätt ger mig som chef en signal om hur veckan varit. Vi har inga mellanchefer och det kan vara svårt för mig som ledare att hålla koll på hur alla mina 21 medarbetare mår varje vecka. Howdo har tillfört ett helikopterperspektiv där jag snabbare kan fånga upp de individer som behöver mer ledarstöd. Under den tid vi har använt Howdo har vi snabbare kunnat ta action för ökad medarbetarnöjdhet vilket i förlängningen leder till ökad produktivitet.”

Tobias Öström

VD

Svevind

Fredrik Backlund Svevind

”Howdo använder vi till stor del för att kunna arbeta proaktivt, att synliggöra måendet som en naturlig del i vardagen. Att vara omgiven av kollegor som bryr sig är fantastiskt energigivande. Vikten av att ha en prestigelös och öppen miljö är otroligt viktigt. Med Howdo får vi en möjlighet att regelbundet reflektera över hur situationen ser ut och inte bara köra på. Då vi i huvudsak jobbar i projekt, samt en del kollegor jobbar en del av tiden på distans, varierar arbetsbelastningen rätt mycket över tid och det kan vara utmanande. Hjälps man åt ökar engagemanget och delaktigheten. Vi vill ju alla bli sedda och hörda.”

Fredrik Bäcklund

VD

Itid

”Howdo har säkerställt att varje enskild medarbetare har möjlighet att kontinuerligt signalera hur de mår och om det behövs åtgärder för att få en bra arbetsmiljömässig situation. Vi kan dessutom se de långsiktiga trenderna och lära oss hur medarbetarnas välbefinnande påverkas av olika yttre faktorer som antal uppdrag, beläggningsgrad, konjunktur m.m. Verktyget ersätter såklart inte det personliga samtalet och som ledare måste man ha både ögon och öron öppna. Howdo ger oss dock en systematik och säkerställer att ingen enskild medarbetare hamnar mellan stolarna.”

Fredrik Johansson

VD

Omniarch

Emelie Wallin

”Jag vill att min personal ska må bra, få den stöttning de förtjänar och kunna genomföra sitt arbete på ett hållbart sätt. Howdo är ett effektivt verktyg att ”ta tempen” på mitt team emellan övriga möten såsom 1-2-1 och teammöten. Sedan vi började använda Howdo har jag fått ökad förståelse för hur min personal mår och att måendet går upp och ner hos oss alla – och att det är okej! Det viktigaste är att min personal får den stöttning de behöver vid rätt tid – och när de vill ha det. Howdo har blivit en ny dörröppnare till dialog kring personalens mående och välbefinnande. Mycket uppskattat!”

Emelie Wallin

Team lead

Box Modul

”Howdo ger mig en otroligt snabb bild av respektive individs mående. Eftersom vi har personal både i produktion och kontor har vi valt att använda funktionen att skicka ut frågan via SMS till de som inte jobbar vid skärm och det har fungerat jättebra. Förutom att vi nu hela tiden samlar data som hjälper oss i beslut har vi rent konkret haft situationer där vi kunnat parera i tid när vissa individer signalerat att de behövt hjälp.”

Peter Nordlund

VD

Piteå sjukhus

”Howdo ger mig ett strukturerat arbetssätt rörande frågor kring arbetsbelastning, trivsel och arbetsmiljö. Jag kan snabbt fånga upp om en medarbetare mår dåligt eller upplever stress. Det har gjort att jag känner mig mer närvarande i arbetsgruppen. Positivt att alla får en stund varje vecka för reflektion över hur just jag har det just nu.”

Anna Lagerbom

Enhetschef