De skapar ett bättre mående

Vad vore Howdo utan alla ledare och medarbetare som varje vecka skapar ett bättre mående på arbetsplatsen? För oss är det viktigt att du som ledare och organisation har friheten att forma ert sätt att jobba med Howdo. Vi har valt att lyfta några exempel som kanske kan inspirera till ert sätt att jobba för ett bättre mående.

Yours

Yours

"Som kunskapsföretag betyder vår personal allt för oss. Vi använder Howdo som en enkel ”check in” varje fredag där medarbetarna på ett superenkelt sätt ger mig som chef en signal om hur veckan varit. Vi har inga mellanchefer och det kan vara svårt för mig som ledare att hålla koll på hur alla mina 21 medarbetare mår varje vecka. Howdo har tillfört ett helikopterperspektiv där jag snabbare kan fånga upp de individer som behöver mer ledarstöd. Under den tid vi har använt Howdo har vi snabbare kunnat ta action för ökad medarbetarnöjdhet vilket i förlängningen leder till ökad produktivitet." Tobias Öström, VD Yours Kommunikationsbyrå

iTid

iTid

"Howdo har säkerställt att varje enskild medarbetare har möjlighet att kontinuerligt signalera hur de mår och om det behövs åtgärder för att få en bra arbetsmiljömässig situation. Vi kan dessutom se de långsiktiga trenderna och lära oss hur medarbetarnas välbefinnande påverkas av olika yttre faktorer som antal uppdrag, beläggningsgrad, konjunktur m.m. Verktyget ersätter såklart inte det personliga samtalet och som ledare måste man ha både ögon och öron öppna. Howdo ger oss dock en systematik och säkerställer att ingen enskild medarbetare hamnar mellan stolarna." Fredrik Johansson, VD iTid