Anna-Carin Jonsson

Att synliggöra mående kräver en öppen kultur

Vi fick en pratstund med Anna-Carin Jonsson, VD på affärsbyrån Value & Friends. En ledare som synliggör mående.

Hur var din förra vecka?

Min förra vecka var grön. Ofta är en grön vecka för mig när jag hinner med det jag planerat och det är harmoni i gruppen. Förra veckan var jag i fas och jag kände att det fanns en positiv inställning hos medarbetarna.

Pratar ni öppet om mående på arbetsplatsen?

Det kan ju många gånger vara frågor som är lite obekväma att ta upp, både som anställd men också som ledare, och det är något vi vill arbeta bort. Vi vill arbeta för att vi ska bli mer och mer öppna kring hur vi mår och jag tror att man behöver få upp saker till ytan för att kunna jobba med det, min uppfattning är att det inte finns något som personalen kan säga som förstör. Det är viktigt att man får berätta hur man mår, om sin upplevelse och om sina känslor och att kulturen är sådan att det är naturligt att det luftas.

Har ni några utmaningar kring mående på arbetsplatsen?

Vi har väldigt hög arbetsbelastning på våren och har en kultur där alla vill hjälpa till. Vi märker att detta påverkar personalens mående och att det kan bli för mycket. I vår bransch är det vanligt att det uppmuntras att jobba mycket, och att stanna kvar efter arbetstid ses som positivt. Vi har fått arbeta med detta för att skapa balans och bättre mående.

Vad är dina bästa tips på att synliggöra mående på arbetsplatsen?

Det viktigaste är att kontorscheferna med stöd av teamledarna har koll på sina medarbetares mående. En viktig sak i det är att se varje person i teamet i ögonen. Hos oss jobbar man väldigt självständigt, att visa att vi ser varandra blir en viktigt del för att känna samhörighet. Har ledarna inte uppmärksammat alla varje vecka har vi misslyckats.

Author: Malin Hollström