Balansen mellan hög prestation och välmående

Jag läste en väldigt bra artikel i VD-tidningen, skriven av beteendevetaren Tomas Dalström.

Att hitta en balans mellan hög prestation och välmående är avgörande – på ett personligt plan men också för en organisation, säger Tomas Dalström. Vidare skriver Dalström att det inte handlar om att arbeta mer – utan effektivare. Att skilja på arbete och fritid. Han använder begreppet ”en intelligensskapande kultur”.

Vi på Howdo kan inte annat än att instämma. Kunskap leder till medvetenhet som kan leda till förändring. Vi menar det är av största vikt att ledare inser att vi människor är hela som individer när vi kommer till jobbet. En bra balans är A och O.

Howdo kan hjälpa företag att skapa den intelligensskapande kulturen som Tomas Dalström refererar till ovan. Genom verktyget får alla medarbetare en fråga i veckan, nämligen; hur var din vecka? Frågan syftar till individens totala mående, som enligt Dalström är så viktigt. Genom att ställa denna fråga får ledarna en respons på hur medarbetarna mår en kontinuerlig basis, vilket ofta skapar en trygghet. Det hybrida arbetslivet gör att vi har svårare att ”läsa av varandra” då vi i mindre utsträckning träffas rent fysiskt.

Roligt att läsa så insiktsfulla artiklar som stödjer vår värdegrund!

Läs artikeln i sin helhet här.

Author: Julie Ottesen Aronowitsch