ANVÄNDARVILLKOR

Dessa användarvillkor gäller för allt ditt användande av webbplatsen. Genom att besöka, använda och ha åtkomst till webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till de vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

1. ÄNDRING AV WEBBPLATS OCH ANVÄNDARVILLKOR

För att förbättra din användning av denna webbplats kan Howdo komma att göra ändringar. Howdo förbehåller sig rätten att utan föregående upplysning göra förbättringar, förändringar, tillägg eller ta bort information från webbplatsen. Vidare förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i dessa användarvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har publicerats, accepterar du ändringarna.

2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll på webbplatsen ägs, om inte annat anges, av Howdo AB. Webbplatsens innehåll är i alla avseenden skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga bestämmelser. Användare ges inte vid något tillfälle rätt att använda webbplatsens innehåll på annat sätt än i enlighet med användarvillkoren. När inte annat anges kräver reproduktion, publicerixng, bearbetning, överföring, lagring eller annan användning av innehållet på webbplatsen Howdo AB föregående skriftliga godkännande. Undantag görs för tillfällig lagring på dator eller utskrift för enskilt personligt bruk enligt upphovsrättslagen (1960:729). Även användandet av varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen förutsätter Howdo AB eller i förekommande fall annan berörd rättighetsinnehavares föregående skriftliga godkännande.

3. ANSVARSBEGRÄNSNING

Howdo AB lämnar inga garantier i fråga om webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Inte heller garanterar Howdo AB att den information som hålls tillgänglig på webbplatsen är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbplatsen. Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsens utnyttjande eller information som webbplatsen tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

4. ANVÄNDNING OCH HANTERING AV COOKIES

Howdo använder sig av ”cookies” för att underlätta användningen, förbättra marknadsföringen och utnyttjandet av Howdos webbplats. Du samtycker till Howdos användande av cookies i enlighet med denna Intergritetspolicy genom att fortsätta använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att tillåta cookies. En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på en webbplatsbesökares hårddisk. Cookien hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på vår webbplats. Information som sparas med hjälp av en cookie kan röra hur en webbplatsanvändare utnyttjat webbplatsen, vilken typ av webbläsare webbanvändaren använder och vilka webbsidor användaren har besökt. Cookien möjliggör för Howdo att förbättra ditt besök på webbplatsen. En permanent cookie ligger kvar på användarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookien försvinner när användaren stänger sin webbläsare. Howdo använder sig av både permanenta cookies och session cookies. Howdo kan använda sig av tredjeparts cookies. Om användaren inte vill tillåta cookies kan användaren välja att ändra inställningarna i användarens webbläsare så att cookies inte accepteras. Om användare inte accepterar cookies kan detta påverka webbplatsens funktionalitet. Webbläsare kan ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies.

5. PERSONUPPGIFTER

Vi värnar om att skydda dig och dina personliga uppgifter och tar vårt ansvar på största allvar. Howdo hanterar personuppgifter vid händelse av registrering via formulär på webbplatsen eller personuppgifter du uppger via e-post eller telefon. Howdo behandlar endast personuppgifter i enlighet med tillämplig lag. För mer information om varför och hur vi behandlar dina Personuppgifter samt beskrivning av din rätt att granska, ändra och radera dina personuppgifter, kontakta Howdo på info@howdo.se.

6. BESÖKSSTATISTIK

Howdo använder analysverktyget Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Syftet är att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur på webbplatsen. Analysverktyget använder JavaScript och cookies och den information som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till Google och lagras av dem på servrar i USA. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar. Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar i webbläsaren. Om du inte vill att dina besök på Howdos webbplats ska finnas med i statistiken i Google Analytics så finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare. Vår webbplats använder sig av Facebook Pixel, en tjänst för riktad annonsering från Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (“Facebook”). Facebook vill analysera din användning av vår hemsida. För detta syfte använder vi cookies. De upplysningar som samlas in av Facebook i förbindelse med din användning av vår hemsida (t.ex. vilken URL som använts, vilken av våra hemsidor du besöker, din webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning) skickas till en server hos Facebook i USA där de lagras och analyseras. Vi och vår partner Facebook, använder dessa upplysningar för att; bättra anpassa annonser till dina intressen, begränsa antalet gånger en annons visas för dig, utvärdera effektiviteten av en annonskampanj eller analysera hur visningen av en specifik annons påverkar individuella användares beteende. I förbindelse med en sådan anpassning vill Facebook: (i) bara använda händelsedata som samlats in från denna hemsida till annonsoptimering efter att sådana händelsedata aggregerats med data från andra annonsörer eller data som samlats in på annat sätt på Facebook och (ii) inte tillåta att andra annonsörer eller tredjepart riktar annonser uteslutande baserat på händelsedata som är insamlat på denna hemsida. Genom att använda Howdos webbplats utan att avböja cookies från tredje part, samtycker du till att Google behandlar dina uppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

7. DATASÄKERHET

Vi vidtar alla relevanta åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Alla identifierbara personuppgifter omfattas av åtkomstbegränsningar för att motverka obehörig åtkomst, förändring eller missbruk.

8. KONTAKT

Kontakta oss på Howdo AB, Fläktgatan 9C, 941 47 Piteå eller info@howdo.se om du har kommentarer eller frågor kring denna integritetspolicy, för att rapportera brott mot policyn, eller för att korrigera/uppdatera dina personuppgifter.