Förebygg stress med bra arbetsstrukturer!

Känner du ibland att det inte finns tillräckligt med timmar i dygnet? Eller att det “alltid” dyker upp saker du måste ta tag i när du hade tänkt göra annat? Genom att ha bra arbetsstrukturer gör du den saken bättre! Då säkerställer du att det finns utrymme för alla dina arbetsuppgifter och att inget glöms bort.  

Enligt oss på Howdo är det ett utmärkt tillfälle att se över de egna arbetsstrukturerna när man nu är i gång igen efter sommaren. Hur lägger du upp ditt arbete? Nedan följer enkla instruktioner till hur du kan strukturera upp ditt arbete på ett enkelt sätt. Häng med! 

Uppgift

1. Gör en inventering av alla de olika uppgifter du utför på en vecka. Exempelvis: Mejl, kundkontakter, sälj, uppföljning av personal, ekonomi, administration, interna möten, osv.  Fördela dina uppgifter på en kalender och sätt ut hur ofta du ska jobba med respektive uppgift samt hur lång tid du beräknar till uppgiften. Följ samma procedur för varje uppgift.

2. Nu har du en bra plan för hur du kan jobba/ fördela din tid.  

3. Försök följa planen. När du kommer i gång, var observant på om du har med alla uppgifter eller om du behöver göra justeringar.  

4. I det verkliga livet kan saker hända som gör att du behöver gå bort från din plan. I dessa fall vet du vad du inte hann med och kan därför lättare hitta en annan tid för att utföra denna uppgift.  

5. Kom ihåg att lägga in tid till pauser och/ eller rörelse!  

Utmaning

Försök vara extra sträng med dig själv och se om du kan korta ner-, eller ta bort något. Exempel: Behöver du svara på mejl två gånger om dagen? Kan du korta ner det till ett pass? På så sätt kan du frigöra tid!

Author: Julie Ottesen Aronowitsch