HUR VAR DIN VECKA?

Howdo är ett digitalt verktyg som med en fråga i veckan hjälper ledare och medarbetare att tillsammans skapa ett bättre mående på arbetsplatsen. Låter det enkelt? Det är det.

Snabbt agerande - snabba resultat

100%
transparent

Hög
svarsfrekvens

Delat ansvar – delad glädje

Howdo är till för öppna organisationer där alla jobbar mot samma mål. Det är viktigt att ledare snabbt kan agera när en medarbetare inte mår bra och det är också viktigt att medarbetaren reflekterar över sitt eget mående och ger ledaren en möjlighet att hjälpa till. Som ledare får du på veckobasis en indikation på hur medarbetarna mår. Som medarbetare har du ett enkelt verktyg för att signalera om något inte står rätt till. Tillsammans hjälps ni åt att hitta lösningar när någon inte mår bra.

Vår mission

Att synliggöra måendet

Alla har vi nog ställt frågan ”Hur är läget?” till en kollega vid kaffeautomaten på morgonen, men hur ofta har vi reflekterat över svaret? Kanske har vi egentligen inte ens haft tid att stanna till och lyssna där just då. Vi på Howdo vill göra frågan om mående till något lika naturligt att prata om som vad vi åt till middag igår. Har du haft en röd dag, en gul vecka eller en grön månad? Se- det är så enkelt att prata om och det är första steget till ett bättre mående.

Fler är bättre

Starta ett samarbete- precis som Övertorneå

Övertorneå blir första kommun i Sverige att mäta mående på sina invånare. Ett unikt samarbete mellan näringsliv och enheter på kommunen där de gått ihop för att tillsammans arbeta för ett bättre mående. Nu öppnar vi möjligheten för fler att jobba tillsammans i den kanske viktigaste frågan av alla- mående. Ensam är inte stark!

Frågor och svar

Här har vi listat några av de vanligaste frågorna vi fått. Hittar du inte svaret här finns vi ett mejl eller samtal bort.

Howdo är ett digitalt verktyg som hjälper företag att följa medarbetarnas mående över tid genom att ställa frågan ”Hur var din vecka?” en gång per vecka. Genom att synliggöra måendet kan ledare och medarbetare tillsammans skapa en hållbar arbetsplats och förebygga ohälsa.

Inledningsvis är det viktigt att förklara syftet för alla i organisationen så att det blir tydligt att ni använder Howdo för att ni verkligen bryr er om era medarbetare och att ni tillsammans kan skapa ett bättre mående på arbetsplatsen. För dig som medarbetare är det viktigt att du tar dig tid att reflektera kring hur du mår och hur din kommande tid ser ut när du svarar på frågan. Som ledare rekommenderar vi att du sätter av en stund varje måndag morgon för att gå genom förra veckans svar. Boka möten med de medarbetare som svarat rött en gång eller gult tre veckor i rad. Ni som organisation kan också välja att visa statistik över hela organisationens mående, exempelvis en gång i månaden. Det skapar tydlighet, öppenhet och motiverar att fortsätta svara på frågan.

Svaren är transparenta för att er organisationen ska ha förutsättningar att agera i tid när någon inte mår bra. Om en medarbetare svarar anonymt vet ledaren enbart att det är någon i gruppen som inte mår bra, men inte vem. Det är inte bra för varken medarbetaren eller ledaren. Vår idé bygger på att ledare och medarbetare tillsammans skapar ett bättre mående genom att synliggöra måendet och agera i tid.

49 kronor per användare per månad.

Varje måndag kl. 08.00 får du som ledare ett mejl med en sammanfattning av dina medarbetares svar från förra veckan. Du ser hur många som svarat rött, gult och grönt och även hur många som inte svarat. I mejlet finns en länk till den inloggade miljön där ser vad du bör agera på. Om någon inte mår bra kan du dokumentera era möten med  nuläge, åtgärder och uppföljning och du kan alltid gå tillbaka i er dokumentation för att se hur det utvecklas. I den inloggade miljön kan du också se mående och svarsfrekvens för dina medarbetare och hela organisationen över olika tidsperioder.

Kontakta oss på info@howdo.se