Övertorneå börjar arbeta för ett bättre mående - tillsammans

Ett tiotal företag och flera avdelningar inom Övertorneå kommun har bestämt sig för att tillsammans jobba för ett bättre mående. Förutom nyttan för de enskilda ledarna och medarbetarna kommer nu en kommun för första gången få ett resultat över hur invånarna i kommunen mår- det kanske viktigaste nyckeltalet av alla?

Ett tiotal företag verksamma i kommunen och enheter på Övertorneå kommun har börjat använda Howdo- samtidigt. Precis som andra företag som använder Howdo kommer ledarna ha möjlighet att agera direkt när någon inte mår bra och genom det systematiska arbetssättet även få ett nyckeltal som företaget kan följa upp kontinuerligt.

Utöver det kommer Övertorneå kommun varje månad få en helt anonymiserad sammanställning av måendet i kommunen som användas till att få en nulägesbild över måendet och visa trender på en övergripande nivå. Tanken är att kommunen ska få ett värdefullt nytt nyckeltal som underlag till beslut i kommunen.

– Ett av de viktigaste uppdragen för en kommun är att bidra till invånarnas livskvalitet. Vi har länge haft ekonomiska nyckeltal men insåg att vi saknar ett sätt att följa det viktigaste av allt- hur våra invånare faktiskt mår. Om vi inte vet hur Övertorneåborna mår, kan vi omöjligt säga om våra insatser ger den effekt vi önskar, säger Anna Andersson, kommundirektör Övertorneå kommun.

Anna Andersson, kommundirektör Övertorneå kommun

Bland de medverkande finns både privata företag, avdelningar inom kommunen och till och med en förening. De företag som använder Howdo ger ledarna möjlighet att direkt agera när någon inte mår bra, utöver det ger det systematiska arbetssättet även ett nyckeltal som företag kan följa upp kontinuerligt. Leif Lahti på Utibildning Nord som är en stor arbetsgivare i Övertorneå är glad över initiativet.

– Våra medarbetare är det viktigaste vi har. Nu har vi fått ett verktyg till som hjälper oss att systematiskt och frekvent följa hur våra medarbetare mår samtidigt som det ger oss ett nytt viktigt nyckeltal för vårt företag. Det är extra roligt att vi göra detta i tillsammans och att vi kan göra skillnad för alla Övertorneåbor, säger Leif Lahti.

Leif Lahti Howdo
Leif Lahti, Utbildning Nord

Företag har kommit långt i att sätta nyckeltal för det fysiska måendet, men många saknar fortfarande ett systematiskt sätt att följa även det upplevda måendet, trots att vi vet att det är den psykosociala ohälsan som ökar. Det är underbart att se att en hel kommun tar de mjuka frågorna på allvar och jobbar tillsammans för att öppna upp och våga prata om hur vi mår.

– Vi kommer troligtvis vara en av de första kommunerna i världen att varje vecka mäta måendet bland våra invånare. Det sänder en tydlig signal att vi i Övertorneå prioriterar de mjuka värdena som höjer människors livskvalitet och välbefinnande. Något som som vi hoppas attraherar både individer och företag, säger Ida Brännström, näringslivsstrateg Övertorneå kommun och hemvändare.

Är du också en ledare som vill ha ett enkelt sätt att få koll på måendet och bygga en arbetsplats där alla vågar prata om hur de mår. Hör av dig via vårt formulär eller maila mig på julie@howdo.se så berättar jag mer.

Fotnot: På bilden högst upp syns Övertorneås kommunalråd Tomas Mörtberg, Mia (Howdo), Julie (Howdo) och Ida Brännström, näringslivsstrateg Övertorneå kommun. Fotograf: Lisa Björk.

Author: Julie Ottesen Aronowitsch