Det kan hjälpa att prata med andra människor

Så säger Psykologen, Filip Arnberg, om hur man kan hantera oron kring den rådande situationen med räntehöjning, höga priser, krig i Europa och klimatkrisen. Vidare säger han att det är lätt att känna sig ensam i tider av kris, men att det oftast är lättare att hantera om man pratar med andra om sin oro. Enligt Arnberg känns det också ofta lättare om man kan göra något, om än något litet, för att själv påverka situationen. Arnberg skriver vidare att man kan känna en instinkt att stoppa huvudet i sanden när det känns överväldigande. Karin Brocki, professor i psykologi, skriver att osäkerheterna i samhället kan leda till en ökad stress.

Vi på Howdo håller med om att det är viktigt att prata med varandra om det som kan upplevas som jobbigt. Man kan få tips av varandra på vad man själv kan göra så situationen känns något mer påverkbar. Att öppna upp för samtal är även viktigt för att inte känna sig ensam. Vi vet att obalans i livet oftast inte enbart beror på en faktor. Med den osäkerhet och oro som många upplever just nu, tror vi på Howdo att det är extra viktigt att vi inta stoppar huvudet i sanden. Tvärt om, att skapa möjligheter för samtal, följa upp varandra och har i åtanke att människors grundstress kan vara högre än vanligt för tillfället.

Läs hela texten här

Author: