Steg 1 Reflektera

Steg 2 Signalera

Steg 3 Agera

SKAPA ETT BÄTTRE MÅENDE

Howdo hjälper er att lyfta frågan om mående på arbetsplatsen genom att reflektera, signalera och agera.

Steg 1 Reflektera

Alla medarbetare får frågan ”Hur var din vecka?” en gång i veckan. De kan välja mellan tre svarsalternativ; grön, gul eller röd. I samband med att frågan kommer, får medarbetaren en påminnelse om att ta en stund och reflektera över hur veckan har varit. Frågan belyser det totala måendet och tar på så sätt hänsyn till individen som helhet. Det är särskilt viktigt då vi vet att det oftast inte bara är en faktor som gör att människor drabbas av stress eller ohälsa. Frågan påminner om att ta tid för reflektion och leder till medvetenhet om den egna hälsan.

Steg 2 Signalera

Måndag morgon får ledarna en rapport som visar medarbetarnas mående för föregående vecka. Du som ledare kan också följa varje medarbetares mående över tid. En viktig del av Howdo är att svaren är transparenta. Det är en förutsättning för att ledare ska kunna agera snabbt när någon signalerat att de inte mår bra. I rapporten får ledaren en notis om en medarbetare svarat gult tre veckor i rad eller rött en gång. Rekommendationen är då att ta ett samtal med medarbetaren för att få mer information om vad det handlar om (nuläge) och för att komma överens om åtgärder. Samtal kan dokumenteras direkt i verktyget så att det blir enkelt att följa upp och att allt finns på ett och samma ställe. Ordning och reda! Howdo bidrar till en systematik och det delade ansvaret på arbetsplatsen. Det är bara jag som kan veta hur jag mår. Det behöver däremot inte betyda att jag är ensam i frågan. Eftersom Howdo ställer frågan om mående till varje medarbetare är det lättare att ta första steget och signalera om något inte står rätt till.

Steg 3 Agera

Verktyget öppnar upp för ett hav av möjligheter för att synliggöra måendet och agera för att förebygga ohälsa! Transparensen möjliggör för att ledarna direkt kan agera och rikta insatser. Många företag visar måendegraferna för hela organisationens på månadsbasis. Ledare vittnar om att det öppnar upp för bra diskussioner, en öppenhet samt ett delat ansvar. Det finns möjlighet att gå på djupet och komma åt frågor som kan vara svåra, men viktiga, att diskutera kollegialt. Vad har gjort att jag mått bra? Vad är jag särskilt nöjd med? Hur ser kommande veckor ut? Vad är viktigt för att jag ska må bra? Studerar du individen, gruppen eller organisationens mående över en längre tid kan du upptäcka intressanta mönster och trender. Som ledare får du hjälp att ligga ett steg före och jobba förebyggande även på gruppnivå. Allt för att synliggöra måendet och agera därefter!

button
För ledare
  1. Även om jag som ledare vill prata direkt med mina medarbetare kan det kännas skönt att ha något systematiskt som jag inte kan missa mellan möten, rapporter och dagishämtningar. Mina medarbetare kanske finns på olika geografiska platser och det kan göra det ännu svårare att känna av mående. Howdo är en bra grund.
  2. Tänk att få höra att någon inte mår bra men inte veta vem i gruppen det är. Det påverkar både personen i fråga men också mig som ledare. I Howdo är alla svar transparenta för att ni tillsammans ska skapa ett bättre mående på arbetsplatsen.
  3. Jag vet att jag har ett ansvar som ledare att systematiskt checka av mående och dokumentera insatser- Howdo hjälper mig.
För medarbetare
  1. Jag känner mig inte topp men jag känner mig inte bekväm att själv boka ett möte- med Howdo kan jag signalera utan trösklar.
  2. Howdo ger mig ett andrum att reflektera och tänka över hela mitt mående. Skifta fokus och lära mig mer om vad som gör att jag mår bra och vad som gör att jag mår mindre bra.
  3. Jag kan ta med mig frågan och färgerna in på fikarasten med kollegor. Det är kanske lättare att säga att jag har en gul vecka än ”jag mår dåligt”.