Nya rutiner med nya arbetssätt

Läste en intressant artikel i HR-tidningen om Johanna Olsson som skrivit en bok med tips om hur man blir en bra ledare på distans. Hon skriver att mycket handlar om att bygga vanor som göra att vi har en närhet till varandra i vårt arbete även de dagar vi inte sitter bredvid varandra.

Johanna skriver även att om vi väljer att låta medarbetare arbeta hemifrån, men håller fast i samma rutiner och arbetssätt som förut är det lätt att missa att de som arbetar hemma inte syns lika mycket, inte får information lika snabbt eller har tillgång till chefer och kollegor i samma utsträckning. Vidare skriver hon att det ser ut att vara avgörande att företag idag kan erbjuda hybridarbete och en flexibel arbetsplats för att attrahera rätt kompetens.

Vi på Howdo tror också att vi behöver anpassa våra arbetssätt och strukturer. Vi menar det skapar trygghet för både ledare och medarbetare med kontinuerlig kontakt där ledarna får veta hur det går för medarbetarna samt att alla medarbetare får samma förutsättningar att nu ut till sin ledare. När vi är geografiskt utspridda tror vi det är svårare att fånga upp varandras mående. Vi observerar mycket med våra sinnen när vi träffas och kan läsa av varandra. När vi då inte träffas rent fysiskt kan det vara svårare att fånga upp detta och därmed veta hur det går för medarbetarna. I dessa situationer tror vi att samtal och dialog är särskilt viktigt. Det händer något när vi pratar med varandra som vi tror att alla människor behöver, vare sig vi arbetar bredvid varandra eller på olika platser.

Läs texten, Närhet trots avstånd, i sin helhet här

Author: Julie Ottesen Aronowitsch