Ge utrymme för människor att må både bra och dåligt

Hur var din förra veckan?

Den var grön. Jag gick hem med positiv energi på fredagen. Jag hade hunnit prata med alla under veckan och fått en känsla av att alla har det ganska bra. Jag tycker det är viktigt att tillåta sig själv att må både bra och dåligt. Jag tror att man måste uppleva kontrasterna för att uppskatta att må bra.

Pratar du med dina kollegor om ditt mående?

Ja, jag tycker att det är viktigt att även som ledare få berätta om sitt mående. Jag tycker det skapar tillit att våga vara öppen och lite personlig i arbetsmiljö. Det är bättre att jag berättar om jag mår dåligt än att kollegorna känner av det och tolkar mitt humör som något personligt mot dem.

Hur synliggörs mående på arbetsplatsen?

Vi arbetar på distans och för oss är Howdo en viktig del i att synliggöra måendet. Vi verkar i en värld där vi pratar och ses mindre och mindre, och där det är enklare att mejla än att ringa. Att få en “temp” på måendet ger mig som ledare en anledning att ringa kollegan. Det gör att vi regelbundet pratar med varandra. Jag tror att rösten är viktig, att det är enklare märka hur någon faktiskt mår och fånga upp det när man pratar med varandra.

Vad är dina bästa tips för att få folk att öppna sig?

Jag tycker att viktigt att avdramatisera. Det är viktigt att alla känner att de får säga hur de mår och att det finns utrymme för människor att må både bra och dåligt. Ett tips är också att tänka på integritet, du behöver inte veta allt för att kunna bry dig om en människa.